สถาบันการพลศึกษาพบผู้ว่าฯ เตรียมความพร้อม

สถาบันการพลศึกษา พบ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 สถาบันการพลศึกษา นำโดย นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รักษาราชการแทนอธิบดีสถาบันการพลศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ . กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม และคณะผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เข้าพบ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดมหาสารคาม